הרשמה

יום עיון Zoom Webinar
בנושא מערכות מיזוג אוויר: צ'ילרים, פקג'ים, יט"אות

יום רביעי 7.4.21 בשעות 10:00-12:00

הרשמה

יום עיון Zoom Webinar בנושא מערכות מיזוג אוויר: צ'ילרים, פקג'ים, יט"אות

יום רביעי 7.4.21 בשעות 10:00-12:00