ShwartzWood

שוורצווד  הם יבואון ראשי בישראל של קמינים חשמליים.

עיצבתי לחברה הזאת כרטיס ביקור, קטלוג קמינים, ניירת משרדית וסטנד מידע של המוצר.

את הלוגו לחברה עיצבה יוליה שלק, ובעזרתו אמצאתי שפה גרפית מעניינת מודרנית שמעבירה
את תחושת האיכות והמקצועיות של החברה.
לקחתי מהשם המשפרחה שוורץ באנגלית את שלוש האותיות "ART" (אומנות)  והמחשתי את היצרתיות שלהם דרך הכרטיס ביקור וכל העבודות שבאו אחריהן.

  • לקוח – שווצווד בע"מ
  • תגיות – כרטיס ביקור, קטלוג, ניירת משרדית

ShwartzWood

שוורצווד – הם יבואון ראשי בישראל של קמינים חשמליים.
עיצבתי לחברה הזאת כרטיס ביקור, קטלוג קמינים, ניירת משרדית וסטנד מידע על המוצר.
את הלוגו לחברה עיצבה יוליה שלק, ובעזרתו אמצאתי שפה גרפית מעניינת מודרנית שמעבירה את תחושת האיכות והמקצועיות של החברה.
לקחתי מהשם המשפרחה שוורץ באנגלית את שלוש האותיות "ART" (אומנות)  והמחשתי את היצרתיות שלהם דרך הכרטיס ביקור וכל העבודות שבאו אחריהן.

  • לקוח – שווצווד בע"מ
  • תגיות – כרטיס ביקור, קטלוג, ניירת משרדית