קרו ניצן - פיתוח חינוך ערכים והשכלה

קרן ניצן
מעניקה מלגות לסטודנטים בשנה"ל תשע"ט

על כתיבת עבודת גמר (לתאר מוסמך/שלישי) בתחומים:

חינוך יהודי ותרבות יהודית בישראל 

יחסים ביןדתיים

קרו ניצן - פיתוח חינוך ערכים והשכלה

קרן ניצן
מעניקה מלגות לסטודנטים בשנה"ל תשע"ט

על כתיבת עבודת גמר (לתאר מוסמך/שלישי) בתחומים:

חינוך יהודי ותרבות יהודית בישראל 

יחסים ביןדתיים

מועמדים העונים על הקריטריונים הבאים זכאים להגשת בקשה למלגה:

עדיפות בקבלת המלגה:

המסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה לקבלת המלגה:

גובה המלגה: 5,000 ש"ח

מועד אחרון להגשת בקשה למלגה:   9.11.2018

לתמיכה ומידע נוסף: Nitzan.Scholarship@gmail.com