קרו ניצן - פיתוח חינוך ערכים והשכלה

הגשת בקשה לקבלת מלגה

1. פרטים אישיים

תאריך לידה:


2. כתובת וטלפון


3. השכלה אקדמית

א.


ב.


ג.


4. עבודת הגמר (עליה מוגשת הבקשה למלגה)


5. פרטי חשבון בנק


6. מלגות לימודים בעבר

האם קיבלת בעבר מלגת לימודים על עבודת הגמר עליה את/ה מבקש/ת מלגה?


7. העלאת מסמכים

נא להעלות כאן את כל המסמכים הנדרשים
(יש ללחוץ על הכפתור "Choose File" ולבחור את המסמך הנדרש בכל שורה - סה"כ 7 מסמכים)

צילום ת"ז
אישור לימודים מהמוסד האקדמי על שנה"ל תשע"ט
אישור נושא עבודת הגמר לתואר שני או שלישי ע"י המוסד האקדמי
מכתב בקשה חתום על ידי מבקש המלגה, המפרט את נושא העבודה, הקשר שלה לחינוך יהודי ותרבות יהודית בישראל וליחסים בין-דתיים.
מכתב המלצה מאת מנחה עבודת הגמר המפרט את תוכן העבודה, החידוש שיש בה ומסוגלות הסטודנט מגיש ההצעה לעמוד בדרישות המוסד האקדמי לשם אישור העבודה וקבלת התואר.
צילום תעודת שחרור או אישור על ש"ל או שירות אזרחי (לשם קבלת קדימות)
אישור מלשכת הרווחה על מצב סוציו-אקונומי (לשם קבלת קדימות) - אופציונלי

8. הצהרת הסטודנט/ית

לתמיכה ומידע נוסף: Nitzan.Scholarship@gmail.com

קרו ניצן - פיתוח חינוך ערכים והשכלה

הגשת בקשה לקבלת מלגה

1. פרטים אישיים

תאריך לידה:


2. כתובת וטלפון


3. השכלה אקדמית

א.


ב.


ג.


4. עבודת הגמר (עליה מוגשת הבקשה למלגה)


5. פרטי חשבון בנק


6. מלגות לימודים בעבר

האם קיבלת בעבר מלגת לימודים על עבודת הגמר עליה את/ה מבקש/ת מלגה?


7. העלאת מסמכים

נא להעלות כאן את כל המסמכים הנדרשים
(יש ללחוץ על הכפתור "Choose File" ולבחור את המסמך הנדרש בכל שורה - סה"כ 7 מסמכים)

צילום ת"ז
אישור לימודים מהמוסד האקדמי על שנה"ל תשע"ט
אישור נושא עבודת הגמר לתואר שני או שלישי ע"י המוסד האקדמי
מכתב בקשה חתום על ידי מבקש המלגה, המפרט את נושא העבודה, הקשר שלה לחינוך יהודי ותרבות יהודית בישראל וליחסים בין-דתיים.
מכתב המלצה מאת מנחה עבודת הגמר המפרט את תוכן העבודה, החידוש שיש בה ומסוגלות הסטודנט מגיש ההצעה לעמוד בדרישות המוסד האקדמי לשם אישור העבודה וקבלת התואר.
צילום תעודת שחרור או אישור על ש"ל או שירות אזרחי (לשם קבלת קדימות)
אישור מלשכת הרווחה על מצב סוציו-אקונומי (לשם קבלת קדימות) - אופציונלי

8. הצהרת הסטודנט/ית

לתמיכה ומידע נוסף: Nitzan.Scholarship@gmail.com