I Built IT

iBuitIT (בתרגום מאגנלית, אני אבנה את זה)
האפליקצייה נועדה לאנשי נדל”ן שרוצים לזרז ולעקוב אחר דוחות
או הזמנות שהם מבצעים.
עיצבתי לאפליקציה הזו מספר מסכים ושני סוגים של לוגו:
לוגו לאייקון ולוגו לשם המלא של האפליקצייה.
קצת על העיצוב:
בחרתי את הצבעים שחור מט, וכחול,
בשביל להעביר תחושה של איכות וחום של בית.
ה “I” בלוגו הוא העצם הארובה של הלוגו, וה “T” הוא פטיש.

*לצערי הרב האפליצייה לא יצאה לאור.

 

  • לקוח – Devunet
  • תגיות – UI,לוגו

I Built IT

iBuitIT (בתרגום מאגנלית, אני אבנה את זה)
האפליקצייה נועדה לאנשי נדל”ן שרוצים לזרז ולעקוב אחר דוחות
או הזמנות שהם מבצעים.
עיצבתי לאפליקציה הזו מספר מסכים ושני סוגים של לוגו:
לוגו לאייקון ולוגו לשם המלא של האפליקצייה.
קצת על העיצוב:
בחרתי את הצבעים שחור מט, וכחול,
בשביל להעביר תחושה של איכות וחום של בית.
ה “I” בלוגו הוא העצם הארובה של הלוגו, וה “T” הוא פטיש.

*לצערי הרב האפליקצייה לא יצאה לאור.

  • לקוח – Devunet
  • תגיות – UI,לוגו